Tự

Tôi như con chim nhỏ lạc đàn.

Tự ru mình bằng điệu nhạc vui.

Tự yêu thương, tự tha thứ.

Tự xóa những ký ức buồn bằng đôi bàn tay và tấm lòng trần trụi.

Tự nhủ lòng thế gian không nhiều tri kỷ

Tự dặn lòng để gió cuốn đi.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s