2101215

Bạn, chồng, anh em, mình có đủ cả nhưng mỗi khi cô đơn buồn tủi vẫn không biết nói cùng ai.

Không phải người ta không nghe mà mình khó mở lòng. Lại không muốn người ta nghe mình kể lể. Xưa giờ chỉ có một bạn mà mình có thể vô tư kể lể. Tiếc là không còn được gặp bạn. Đời vô thường quá. Mỗi ngày lại chết trong lòng một ít.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s